ЗА нашия дописник : Бюлетин на редакцията на вестник „Балканско знаме” - Габрово в помощ на дописниците на вестника. – (1957) – (1963). – Габрово : ОПП, 1957-1963

За 1957 г. № 1-5 липсват сведения. От 1959 – 1961 г. загл. „Дописнически другар”; 1963 г. загл. „В помощ на дописника”. Периодичност: неопределена. (РБ)

 

<< Обратно към каталога