ЗАРЯ : Седмичен вестник за борба и агитация / Издава Работнически клуб „Христо Ботев”; Ред. Б. Лунгов. – Год. 1, № 1 (1899) – Год. 1 (1899). - Габрово : печ. Г. Кехаев, 1899-1899

Социалдемократически вестник. Извънреден брой от 30 юли 1899 г. Излезли 10 броя (март – юли). (РБ) (РИМ)

Налично    дигитално копие.

Налично    файлове за изтегляне.

 

<< Обратно към каталога