ЗДРАВЕН глас / Орган на отд. НЗСГ при ОНС, Окр. д-во на здравните работници, Окр. съвет на БЧК и Окр. санепидстанция - Габрово. – Год. 1, № 1 (1960) – Год. 2 (1961). – Габрово, 1960-1961

Периодичност: полугодишна. Излезли 4 бр. (РБ)

 

<< Обратно към каталога