ЗОРНИЦА : Лит.-худож. алманах / Изд. на СБП и изд. на ЦК на ДКМС Нар. младеж; Ред. кол. Кольо Атанасов и др. – Т. 1 (1972) - . - София : Нар. младеж, 1972 -

Алманах за литература, изкуство и публицистика. Издание на дружеството на писателите от Габровска област и община Габрово. Започва като издание на най-младата творческа интелигенция, Съюза на българските писатели и издателството на ЦК на ДКМС „Народна младеж”. Излезли 44 тома до 2008 г. (РБ)

 

<< Обратно към каталога