ИЗВЕСТНИК : Образование, технологии, новини, факти за бъдещето / Изд. Технически университет Габрово; Ред. кол.: Мариана Мандичева и др. – (2007) - . - Габрово : ТУ, 2007-

Вестникът е наследник на в. „Огледало”. Периодичност: двумесечна. Продължава да излиза. (РБ)

 

<< Обратно към каталога