ИНФОРМАЦИОНЕН бюлетин / Издава Регионален експертно-консултантски и информационен център Читалища – Габрово. – Год. 1 (2006) – . – Габрово : РЕКИЦ, 2006-

С продължаваща номерация. Периодичност: неопределена. До 2012 г. издадени 9 книжки. (РБ)

 

<< Обратно към каталога