ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН : Издание на Община Габрово за информация и нормативни актове / Община Габрово. – Год. 1 (1999) – Год. 2 (2000). - Габрово : ОбНС, 1999-2000

Номерацията е продължаваща. Периодичност: месечна. (РБ)

 

<< Обратно към каталога