ИНФОРМАЦИОНЕН бюлетин. Регионална туристическа асоциация Стара планина / Ред. кол.: Минка Минчева и др. – Год. 1, № 1 (2000) – Год. 6 (2005). - Габрово : Асоциация Стара планина, 2000-2005

Номерацията е продължаваща. Изданието е с финансовата подкрепа на фондация „Интер Асист”. (РБ)

 

<< Обратно към каталога