ЙОГА : Списание за божествен живот / Изд. на Йога клуб Свами - Шивананда Саарасвати (Адвайта Веданта) – Габрово. – Год. 1, № 1 (1991) – Год. 10 (2000). - Габрово : Йога клуб Свами Шивананда Саарасвати (Адвайта Веданта), 1991-2000

През 1991 и 1998 г. списанието излиза в 1 кн., през 1992 - в 5 кн., през 1995 и 1996 г. - в 2 кн. (РБ)

 

<< Обратно към каталога