КОЖАРСКИ зов / [Двуседмичен] орган на парт. к-т, проф. к-т, ЗК на ДКМС и управлението на ДКЗ Д. Благоев – Габрово. – Год. 1, № 1 (1963) – Год. 13 (1975). - Габрово : ОПП, 1963-1975

Г.II 1964, № 13-14 не излиза. Вместо него излиза единичният лист „Ек на двадесетилетието”. По сведения на ред. от Г.III 1965 ред. к-т: Стефан Минев, Симеон Досев, Кънчо Иванов, Кирил Няголов, Добри Ралов, Досьо Чомаков, Марийка Рангелова. (РБ) (РИМ)

 

<< Обратно към каталога