АПРИЛ 1876 / Издава Окръжен народен музей и БИД [Българско историческо дружество]. – 12 май (1966). - Габрово : ОПП, 1966-1966

Юбилеен вестник. (РБ)

 

<< Обратно към каталога