ВЕКТОР : 40 години ПМГ Академик Иван Гюзелев / Ред. кол.: Мария Димиева – гл. ред. – май (2012). – Габрово : ПМГ, 2012-2012

Юбилеен брой. (РБ)

 

<< Обратно към каталога