ДЕННИЦА 1789-1989 / Издава Априловската гимназия съвместно с в. За буквите. – дек. (1989) . – Габрово : [б.и.], 1989-1989

Юбилеен вестник по повод 200-годишнината от рождението на Васил Евстатиев Априлов. (РБ)

 

<< Обратно към каталога