ЕК на тридесетилетието. – 2 септ. (1974). – Габрово : ДП, 1974-1974

Юбилеен обединен вестник – издание на заводските вестници : „Болшевик“ – № 9/14, „Подем“ – № 11/16, „Янтра“ – № 11/16, „Държавно строително управление“ – № 13/18, „Държавен автомобилен транспорт“ – № 9/14 (РБ)

 

<< Обратно към каталога