ЗВЪНЕЦ 1963 - 2006 / Професионална гимназия по туризъм – Габрово. – май (2006). - Габрово : Габрово Принт ЕООД, 2006-2006

Вестникът се издава в рамките на Проект tour.reg с финансовата подкрепа на Austrian Development Agency - сътрудничество на Австрия с Източна Европа.(РБ)

 

<< Обратно към каталога