КУБРАТ : [Вестник] / Издание на Б.Н.С. „Кубрат”. Местно главатарство – Габрово. – юли (1928). - Габрово : печ. Искра, 1928-1928

Специален брой. Местен кубратски лист. Националистически. (РБ) (РИМ)

Налично    дигитално копие.

Налично    файлове за изтегляне.

 

<< Обратно към каталога