ПОТОМЦИ : Юбилеен брой / Издава СПТУ по облекло Лиляна – Габрово. – (1974). - Габрово : ДП, 1974-1974

(РБ)

 

<< Обратно към каталога