ПЪРВАТА : Лекарка за болните, приятелка на бедните, майка за безприютните. Спомен за габровката д-р Тота Венкова, първата българка лекарка и най-щедра дарителка / Издава Държавен архив - Габрово; Отг. ред. Донка Ботева. – дек. (1996). - Габрово : Колонел, 1996-1996

Юбилеен вестник за д-р Тота Венкова по случай препогребението на костите й в родния й град Габрово през пролетта на 1997 г. (РБ)

 

<< Обратно към каталога