[СТО двадесет и пет] 125 години Априловска гимназия 1872-1997 : Юбилейно издание на Националната Априловска гимназия и фондация Отворено общество / Отг. Ред. Тотка Полякова. – май (1997). – Габрово : [б.и.], 1997-1997

(РБ)

 

<< Обратно към каталога