ТЕХНИКУМ по текстил със стил : Юбилеен вестник / Издание на Техникум по текстил; Ред. кол.: С. Кънчева и др. – (1996). – Габрово : ТТ, 1996-1996

Юбилеен вестник по повод 50-годишнината на техникума. От 1999 г. излиза под заглавие „Стил“. (РБ)

 

<< Обратно към каталога