УЧИТЕЛСКО знаме : Орган на партийното бюро, профсъюзния к-т и адм. ръководство на Iпрогимназия „Радион Умников” - Габрово. - 21 май (1962). – Габрово : ОПП, 1962-1962

(РБ)

 

<< Обратно към каталога