ЮБИЛЕЕН вестник на Женското благотворително дружество „Майчина грижа“ по случай 130 години от неговото основаване 1869 - 1999 / Издание на дружество Майчина грижа и Историческия музей в Габрово. – 30 окт. (1999). - Габрово : Д - во Майчина грижа, Ист. музей - Габрово, 1999-1999

(РБ)

 

<< Обратно към каталога