ПЪРВИ български кожарски вестник : Седмичен вестник за търговия и индустрия на сурови кожи, кожарски материали, обуща и обущарски материали / Стоп.- ред. А. Мутафчиев и Г. Серафимов, основател С. С. Янош. – Год. 1 (1928) – Год. 10 (1937). - Габрово : печ. Модерно изкуство, 1928-1937

Браншов вестник, вероятно подкрепян от фабрикантите на кожи в Габрово. От № 39 на Г.I излиза в София. След № 158 се слива с „Кожарски вестник”. С продължаваща номерация. (РБ)(РИМ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!