БОРБА : Излиза всяка събота / Ред. Боню Лунгов. – Год. 1, № 1 (1908) – Год. 11 (1933). - Габрово : печ. Наука, печ. Г. Кехаев, 1908-1933

Местен вестник на Социалдемократическата партия [широки социалисти]. Г.I излиза като прил. на сп. „Образование”. От Г.III подзагл. „Седмичен вестник на Социалдемократическата партия – Габрово”.(РБ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!