КООПЕРАТИВЕН лист на Габровската популярна банка : [Двуседмичен вестник] / Урежда култ.-просв. к-т при банката; ред. В. Иванов. – Год. 1, № 1 (1931) – Год. 11 (1944). - Габрово : печ. Модерно изкуство, 1931-1944

Номерацията е продължаваща. За № 11 сведения липсват. От № 15, Г.VI подзагл. „Печата се и в печатница „Родина” - Габрово и печатница „Б. Ненков” в Трявна. Помества статии по кооперативни, банкови и земеделско-стопански въпроси, сведения за дейността на банката и др.(РБ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!