ГАБРОВСКО ехо : Вестник за култура и обществен живот. Излиза всяка сряда / Гл. ред. Г. Цветков, ред. к-т. – Год. 1, № 1 (1928) – Год. 1 (1928). – Габрово : печ. Модерно изкуство, печ. Родина, 1928-1928

Местен вестник. Обявява се против плащането на репарации, наложени на България по Ньойския договор. Излезли са 11 броя през месеците април – юни. (РБ) (РИМ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!