ГОРСКА просвета : Орган на Съюза на горските служители в България / Отг. Ред. Р. Иванов. – Год. 1, № 1 (1929) – Год. 14 (1944). – Габрово : печ. Родина, 1929-1944

Излиза два пъти месечно. Приемник на в. „Горско съзнание” (1928–1929). Професионален и културно–просветен вестник. Защитава интересите на горските служители. Продължава под името „Горска пробуда” до 24 окт. 1946 г. (РБ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!