ГАБРОВСКА промишленост : Седмичен вестник, орган на Съюза на габровските промишленици / Ред. К. Жандов, ред. к-т. – Год. 1, № 1 (1933) – Год. 2 (1935). – Габрово : печ. Модерно изкуство, 1933-1935

Спира по наредба за реорганизация на професионалните сдружения. Против правителството на Народния блок.(РБ) (РИМ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!