КЪМ спасение / Издава Ученическото православно християнско братство „Милосърден самарянин” – Габрово; Ред. свещ. Тодор Трайков. – Год. 1, № 1 (1925) – Год. 3 (1929). – Габрово : печ. Модерно изкуство, 1925-1929

Религиозно източноправославно вестниче за християнизиране на младежта в Габрово и за възпитаването й в националистически дух. Периодичност: неопределена. (РБ)(РИМ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!