КОЖАРО-ОБУЩАР : Орган на Работническия обущаро–кожарски съюз в България / Ред. Юрдан Юрданов. – Год. 1, № 1 (1909) – Год. 10 (1923). – Габрово : печ. Пайнавелов, 1909-1923

Месечен орган на работническия кожаро-обущарски съюз при ОРСС. Списван предимно от работници. Печата се и в Плевен, Габрово и Пловдив. Продължава под същото име „Кожаро-обущар” 1 (1929) – 5 (1935). Издаван и в София. (РБ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!