ЛУНА : Месечно списание за художествена литература и критика / Ред. Николай Марангозов. – Год. 1, № 1 (1919) – Год. 1, № 2 (1919). – Габрово : [б.и.], 1919-1919

Младежко литературно списание. Излизат 2 броя през март – май. Публикува оригинални и преводни лирически стихове и поеми, художествена проза, критика, театрални и литературни бележки, хроники. (РБ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!