ПРОБУДА : Месечно общодостъпно списание за поука и просвета. – Год. 3 (1905) – Год. 3 (1905). – Габрово : печ. Заря, к-ца Наука, 1905-1905

Започва да излиза в Бяла Черква през 1903 г. под заглавие „Селска пробуда”. Периодичност: 10 кн. годишно (РБ)(РИМ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!