ПРОТИВОАЛКОХОЛЕН лист : Месечен орган на Учителския неутрален съюз за борба с алкохолизма в България / Ред. Ив. П. Андреев. – Год. 1, № 1 (1923) – Год. 3 (1926). - Селановци, Оряховско : печ. Н. Д. Йоцев - Оряхово, 1923-1926

От Г.III излиза в Габрово. От Г.IV загл. „Трезва просвета”. От Г.VI в Търново, от Г.VIII - в Габрово, от Г.IХ, № 23 - в Търново, от Г.Х в Габрово, от Г.Х, № 21 - в Търново. Печата се и в печатница „Родина” в Габрово. Г.XIV и Г.XV излизат като безплатна притурка на „Въздържателче”. Помества материали за противоалкохолното движение у нас и в чужбина и организационни съобщения.(РБ)


 

 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!