РОСИЦА : Неделен вестник / отг. Ред. П. Мустаков. – Год. 1, № 1 (1886) – Год. 1, № 20 (1886). – Габрово : печ. на Н. Стойков, 1886-1886

Излиза юни – дек. Други редактори: Т. Постомпиров и Ев. Дабев. Първият социалистически вестник в България, създаден и редактиран от Евтим Дабев. Помества в подлистник „Наемният труд и капитала” – първият преведен на български език труд на Карл Маркс. Отпечатва се в печатницата на Недко Стойков в Габрово. (РБ)(РИМ)


 

 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!