СЕМЕ : Излиза месечно веднъж / Ред. Д. Малчев . – Год. 1 (1911) - (1911). - В. Търново : печ. Ст. х. Панайотов, 1911-1911

Есперантски седмичен вестник. Излиза в 12 броя. От № 4 излиза в Габрово. Печата се и в печатници: „Г. Кехаев”, „Ат. К. Сърбенов” и „Пайнавелов” - Габрово и в „Н. Динчев” – Севлиево.(РБ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!