ТАЛАСЪМ / Отг. Ред. Ив. Илимонков. – Год. 1 (1927) – Год. 6 (1934). – Габрово : печ. Пайнавелов, 1927-1934

От Г.II подзагл. „Периодичен орган на таласъмите. Излиза редовно от дъжд на вятър”. Печата се и в печатници „Искра” и „Родина”. Местен хумористичен лист. Излиза около Нова година и около Великден.(РБ)(РИМ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!