ТЪРГОВСКА дума : Вестник за обяви и реклами. – Год. 1, № 1 (1928) – Год. 4 (1932). – Габрово : изд. к-ца Искра, печ. Искра, 1928-1932

Изданието е с продължаваща номерация. Периодичност: месечна.(РБ)(РИМ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!