ВЪЗДЪРЖАТЕЛЧЕ : Месечно илюстровано вестниче за първоначални и прогимназиални ученици / Издание на Учителския неутрален въздържателен съюз; ред. Неделчо Бенев. – Год. 1, № 1 (1927) – Год. 17 (1950). – Габрово : печ. Родина, 1927-1950

От Г.II излиза в Търново, а от Г.VII – в София. Вестник за пропаганда на трезвеността сред учащата се младеж. Помества приказки, разкази, стихотворения, гатанки, ребуси и др. (РБ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!