ВЪЗХОД : Седмичник за стопанство, култура и обществен живот / Ред. К. Жандов. – Год. 1, № 1 (1936) – Год. 8 (1944). – Габрово : печ. Модерно изкуство, 1936-1944

Местен обществено-политически, стопански и културен вестник, финансиран от габровските индустриалци. През Г.III излиза специален брой „Габровска промишленост”. (РБ)(РИМ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!