ЗАРЯ : Вестник за борба, пропаганда и агитация / Издава Габровска социалдемократическа организация; ред. Б. Лунгов. – Год. 1, № 1 (1901) – Год. 1, № 4 (1901). - Габрово : печ. Заря, 1901-1901.

Местен социалдемократически вестник. Периодичност: седмична. (РБ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!