ЗАВОЙ : Седмичен вестник / Ред. к-т. – Год. 1, № 1 (1928) – Год. 2 (1930). – Габрово : печ. Модерно изкуство, 1928-1930

Местен обществено-политически и културно-просветен вестник. Против политическите партии, за силна безпартийна власт и парламент от компетентни личности.(РБ)(РИМ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!