Проектът „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014” на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ е финансиран в първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма „Култура“ на Община Габрово за 2014 година.

Основната цел на проекта е опазване, съхраняване и представяне на писменото културно – историческо наследство на Габрово чрез използването на съвременни технологии – от една страна чрез създаване на траен дигитален архив с неограничен достъп, от друга – опазване на физическия носител чрез използване на дигиталното копие и предпазване на оригинала от унищожение.

Проектът осигурява лесен, бърз и неограничен достъп чрез Интернет на потребителите в удобно за тях време и без значение на тяхното местоположение до библиографска информация и пълнотекстови масиви на вестници, списания, бюлетини, единични и юбилейни листове. Отпада необходимостта от физически контакт с културните ценности, като едновременно с това се разширява кръгът от български и чуждестранни потребители, които се интересуват от българското печатно културно-историческо наследство.