РОДОЛЮБЕЦ : Вестник за политика, промишленост и информация / Урежда ред. к-т. – Год. 1, № 1 (1922) – Год. 7 (1932). – Габрово : печ. Модерно изкуство, 1922-1932

Редактори Симеон Топузанов и П. Даскалов. Местен обществено–политически, стопански и културно–просветен вестник. Помества статии за промишлеността, краеведски материали, хроника, рубриките „Седмични сведения за пазара на местните произведения (платове, прежди, трикотаж, гайтани, юфт и пр.)”, „Културен живот” и др. Първоначално със симпатии към Конституционния блок, след 9 юни 1923 г. на позициите на Демократическия сговор. Периодичност: седмична. (РБ)(РИМ)


 

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА И НОМЕР НА БРОЯ!